Úvodná stránka » Ambulancie » Ambulancie

Ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Cigáňová viera

Psychologická ambulancia

PhDr. Kristina Rybárová

Ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Bakalárová Ľubica

Psychiatrická ambulancia

MUDr. Vavrušová Lívia, PhD.
MUDR. Ondrej Trtala

Ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Laktišová Jarmila

Psychiatrická ambulancia

MUDr. Stanislavová Klaudia

Ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Tomová Eva

Logopedická ambulancia

Mgr. Baumgartnerová Mária

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Schmidtová Katarína

Logopedická ambulancia

MUDr. Sečanská Jana

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
ZH MEDI, s.r.o.
MUDr. Hrabčáková Zuzana

Endokrinológia, vnútorné lekárstvo

MUDr. Gonsorčíková Viera, CSc.

Ambulancia praktického lekára pre dospelých a
Ambulancia pracovnej zdravotnej služby (PZS)

MUDr. Dibák Oliver

Gastroenterologická ambulancia - Medak s.r.o.

MUDr. Krátky Adrián, PhD., MPH

Gynekologická ambulancia DAHOL MED s.r.o.

MUDr. Holecová Danuta

EUROREHAB s. r. o.

Špecializované rehabilitačné
zdravotnícke zariadenie

Gynekologická ambulancia FEMME

MUDr. Vaničková Zuzana

Lekáreň ELÁN

Zubná ambulancia

MUDr. Ondruš Martin

Zubná ambulancia

MUDr. Thaiszová Petra

Zubná ambulancia

1. DENTÁLNE CENTRUM s.r.o.

MUDr. Ľubica Zdarileková
MDDr. Soňa Zelníková
MDDr. Matúš Hutňan

Endokrinológia a klinicka biochémia

Preventívne a liečebné centrum s.r.o.

Univ. prof. MUDr. Stanislav Oravec, PhD

 Očná ambulancia

MUDr. Silvia Frankovská

Zubná technika

BC. Matilda Hanudelová Dipl.z.t

 

Kontakt

Zdravotné stredisko Záporožská
ul. Záporožská č.12, 85101_Bratislava
02 / 63811219