Úvodná stránka » Ambulancie » Ambulancie

Ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Cigáňová viera

Psychologická ambulancia

PhDr. Kristina Rybárová

Ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Bakalárová Ľubica

Psychiatrická ambulancia

MUDr. Vavrušová Lívia, PhD.

Ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Laktišová Jarmila

Psychiatrická ambulancia

MUDr. Stanislavová Klaudia

Logopedická ambulancia

Mgr. Baumgartnerová Mária

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Štefánia Marcinková

Logopedická ambulancia

MUDr. Sečanská Jana

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
ZH MEDI, s.r.o.
MUDr. Hrabčáková Zuzana

Endokrinológia, vnútorné lekárstvo
MUDr.Podaný Patrik
(bývalá amb. MUDr.Gonsorčíková)

Gastroenterologická ambulancia - Medak s.r.o.

MUDr. Krátky Adrián, PhD., MPH

EUROREHAB s. r. o.

Špecializované rehabilitačné
zdravotnícke zariadenie

Gynekologická ambulancia DAHOL MED s.r.o.

MUDr. Holecová Danuta

Gynekologická ambulancia FEMME

MUDr. Vaničková Zuzana

 Očná ambulancia

MUDr. Silvia Frankovská

Lekáreň ELÁN

Zubná ambulancia

MUDr. Ondruš Martin

Zubná ambulancia

MUDr. Thaiszová Petra

Zubná ambulancia

1. DENTÁLNE CENTRUM s.r.o.

MUDr. Ľubica Zdarileková
MDDr. Matúš Hutňan
MDDr. Jozef Ponca

Endokrinológia a klinicka biochémia

Preventívne a liečebné centrum s.r.o.

Univ. prof. MUDr. Stanislav Oravec, PhD

Angiochirurgická ambulancia

VASCSURG MEDICAL, s.r.o.

MUDr. Peter Lofaj, PhD., MPH

 

Kontakt

Zdravotné stredisko Záporožská
ul. Záporožská č.12, 85101_Bratislava
02 / 63811219