Úvodná stránka » Ambulancie » Ambulancia pre deti a dorast II.

Ambulancia pre deti a dorast

MUDr. Anna Bobáková

T.Č. 02/63813116                                mail: ambulancia.zaporozska@gmail.com

Chorí

Prevencie - poradňa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

12 30 – 15 30

08 00 – 12 00

10 00 – 12 00

10 00 – 15 00

08 00 – 13 00

07 30 – 12 00

12 30 – 16 00

08 00 – 10 00

07 30 – 10 00

          –

Odbery denne  07 00 – 08 00 podľa objednania 


Kontakt

Zdravotné stredisko Záporožská
ul. Záporožská č.12, 85101_Bratislava
02 / 63811219